100% Instrumental Albanian Cifteli (Qiftelia, Çifteli) Average . A folk model produced from beech tree by a traditional master in Albania. Two steel strings and 13 curtain notes Length : 83.4 cm Head : 15.5 cm Head Perimeter : 41.5 cm Weight : 490 grams Çifteli e mesme popullore, artizanale instrumentale. E prodhuar prej drurit të ahut nga mjeshtri tradicional i këtij modeli në Shqipëri. Video ilustruese i përket një tjetër çiftelie të ngjashme. Jam i hapur për çdo pyetje

Product Features

  • 100% Instrumental