Beautiful, real Cifteli, Çifteli. Average model handmade in Prishtina Kosovo, by a traditional maker from cherry wood. Tempered or full frets / notes instrument. Dedicated to the (musical) note D The lower string should tune in note G, if you press it goes to note D. The upper string in note D Tuned to : D,C,C+ Length: 80 cm Head: 16 cm Height: 12 cm Weight: 460 grams Soft bag + spare strings included Çifteli prej drurit të qershisë, e temperuar ose me toje te plota e dedikuar për notat C/ D. Akordohet në: D, C, C+. Teli poshtë në të thatë duhet të jetë në G, nëse e shtyp vjen në notën D. Ndërsa teli lartë në të thatë shkon në notën D. Përmasat: 80 X 16 X 12 cm. Peshon 460 gram. Shoqërohet me çantë dhe tela rezervë

Product Features

  • Albanian
  • Instrument