Albanian Sharki. Amazing Musical Instrument with Five Strings. Craftsmanship folk instrument produced from old special walnut wood by a traditional maker in Kosovo. Five strings, 16 curtain / notes Tuning: G to A Length : 123 cm Head : 27 cm Height : 22 cm Weight : 1.36 Kg Sharki me 5 tela, instrumet muzikor profesional i punuar me mjeshtëri në çdo detaj artistik dhe akustik prej drurit të arrës nga punuesi i saj. Përmasat: 123 X 27 X 22 cm. Pesha 1.36 Kg

Product Features

  • five strings